Godhetskonferansen 2019 8.-9. februar

Godhetskonferansen 2019 8.-9. februar

Du kan melde deg på godhetskonfeansen ved å følge denne linken: Godhetskonferanse 2019

Godhetskonferansen 2019

Fredag  

  

•            16.00 Registrering og mat   

•            17.30 1.bolk Hvorfor startet godhetsbevegelsen?  

•            19.00 2.bolk Kraften i godhet 

  

Lørdag  

  

•            8.30 dørene åpnes  

•            9.00 3.bolk Godhet åpner dører 

•            10.30 4.bolk Hvorfor kan vi være frimodige på å invitere? 

•            11.00 seminarer  

•            12.00 lunsj  

•            13.30 5.bolk Godhet som et synlig uttrykk for Jesus/Forbønn 

•            15.00 6.bolk Avslutningsrefleksjon 

  

Foreløpigseminaroversikt: 

  

1.      Hvordan starte godhet: Marte Haugstad Eiane Undervisningsrom 3

2.     Godhetskultur: Egil Elling Lekerom 1 

3.     Godhetsuka på skoler og studiesteder: Peter Skoland Konferanserom 2 

4.     Godhet i bedriften:Steinar Gulaker Grupperom 2 

5.     Njål Haugland Ungdomssalen